Voedselveiligheid

Het voedsel dat wij consumeren is niet altijd veilig. Het is algemeen aanvaard dat 30 % van de kankers die bij de mens voorkomen wordt veroorzaakt door het consumeren van voedsel. Het is echter onduidelijk welke componenten precies verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van deze ziekte.

Hieronder volgt een overzicht van de fysische en chemische gevaren in voedsel en voedingsmiddelen. Een uitleg van de terminologie vind u als u op het desbetreffende item klikt.

Klik op een van onderstaande links en er verschijnt meer informatie over desbetreffend onderwerp. Wilt u de informatie weer verbergen klik dan wederom op de link.

 1. Chemische gevaren die van nature in het voedsel aanwezig kunnen zijn:
 2. Chemische stoffen die met opzet aan het voedsel zijn toegevoegd:
 3. Residuen

  Chemische stoffen die bij productie, opslag, verwerking en distributie van voedingsmiddelen zijn toegevoegd, echter die voor de consument bestemde voedingsmiddelen geen rol spelen, maar wel ongewenst zijn:
 4. Chemische contaminanten
 5. Fysische contaminanten

  Fysische gevaren die tijdens de productie, opslag, verwerking en distributie van voedingsmiddelen onopzettelijk of opzettelijk in de voor de consument bestemde voedingsmiddelen terecht zijn gekomen:
  • Glas
  • Metaaldeeltjes
  • Asbest
  • Dieren, zoals muizen, vliegen, larven en ander (on)gedierte

Indien u vragen hebt of nader geïnformeerd wilt worden over een of meer van bovenstaande items, neemt u dan contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief