Expertise

De expertise van Arts Project Support is nauw gerelateerd aan gezondheidsaspecten voor mens en dier en gericht op medisch-biologische vraagstukken.

Specifieke kennis van Arts Project Support betreft residuen van groeibevorderaars (bèta-agonisten, anabole steroïden, thyreostatica), antibiotica en pesticiden in (dierlijke) lichaamsvloeistoffen en consumeerbare producten. Verder is er specifieke kennis aanwezig op het gebied van contaminanten (mycotoxinen, dioxines, PAK’s, zware metalen).

Inschrijven voor de nieuwsbrief